Boekhoud en het financiele overzicht


Boekhouding is een van de belangrijkste functies van bijna elk bedrijf. Het kan worden afgehandeld door een boekhouder of een accountant bij een klein bedrijf, of door omvangrijke financiële afdelingen met tientallen werknemers bij grotere bedrijven. De rapporten die worden gegenereerd door verschillende boekhoudstromen, zoals kostenberekening en managementboekhouding, zijn van onschatbare waarde bij het helpen van het management bij het nemen van weloverwogen zakelijke beslissingen.

De financiële overzichten die de activiteiten, financiële positie en kasstromen van een groot bedrijf over een bepaalde boekhouding periode samenvatten, zijn beknopte en geconsolideerde rapporten die zijn gebaseerd op duizenden individuele financiële transacties. Als gevolg hiervan zijn alle boekhoudkundige aanduidingen het resultaat van jarenlange studie en strenge examens in combinatie met een minimum aantal jaren praktische boekhoudervaring. Hoewel boekhoudfuncties door een boekhouder kunnen worden afgehandeld, wordt geavanceerde boekhouding doorgaans afgehandeld door gekwalificeerde accountants. Net zoals management accounting bedrijven helpt bij het nemen van beslissingen over management, helpen boekhouding bedrijven bij het nemen van beslissingen over kosten. In wezen houdt kostenberekening rekening met alle kosten die verband houden met het produceren van een product.   

vdgboekhouding.nl